Edunvalvonta

Opiskelijajärjestöjen tärkein tehtävä on niiden jäsentensä edunvalvonta niin yliopistolla kuin yhteiskunnassa. Opintoja kehittämässä, tukea antamassa ja opiskelijoiden oikeuksia puolustamassa jokaisessa valtsikan järjestön hallituksessa toimii omat vastuuhenkilöt. Kannunvalajissa opintosihteerit hoitavat koko tiedekunnan kattavaa edunvalvontaa sekä vetävät opintotoimikuntaa, johon kokoontuu muiden järjestöjen opintovastaavia ja yliopiston eri hallintoelimissä toimivia opiskelijaedustajia.

Yliopistossa opiskelijat ovat yhdenvertaisessa asemassa henkilökunnan kanssa, ja meillä on oikeus saada äänemme kuuluviin meitä koskevassa päätöksenteossa. Tämän takia yliopiston päätöksentekoon osallistuvat kolmikantaisesti professorit, keskiryhmä (muu opetus- ja hallintohenkilökunta) ja opiskelijat. Keskeisimmät päätöksentekoelimet opiskelijoiden kannalta valtsikassa ovat tiedekuntaneuvosto ja koulutusohjelmien johtoryhmät, joissa on opiskelijaedustus.

Yliopiston henkilökunta arvostaa opiskelijoiden näkemyksiä ja he kuuntelevat mielellään meitä. Tämän takia kaikenlaiset kehitysehdotukset ja palaute ovat ensiarvoisen tärkeitä. Opintovastaavat ja opiskelijaedustajat vievät näitä ehdotuksia ja ideoita aina erittäin mielellään eteenpäin! Jos koet oikeuksiasi loukattavan tai kohtaat ongelmatilanteita, opintovastaaviin voi olla aina yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Koko yliopiston ja yhteiskunnan laajuista edunvalvontaa vetävät HYY:n koulutuspolitiikasta vastaavat hallituslaiset, sekä palkatut asiantuntijat. Lisäksi HYY pyörittää opintovaliokuntaa, jossa opintoasioista kiinnostuneet voivat kokoontua keskustelemaan yli tiedekuntarajojen. Opintovaliokunta on kaikille avoin foorumi, ja sen kokouksiin sekä toimintaan voi lähteä mukaan matalalla kynnyksellä missä vaiheessa vuotta tahansa.

Opintoasioiden kannalta olennaista sisältöä löytyy eri Facebook-ryhmistä, minkä lisäksi asioista tiedotetaan järjestöjen sähköpostilistoilla.

Kannu-opinto: https://www.facebook.com/groups/542409445776107/

Politiikka ja viestintä: https://www.facebook.com/groups/1527997320829905/

Sosiaalitieteet: https://www.facebook.com/groups/979688292081105/

Yhteiskunnallinen muutos: https://www.facebook.com/groups/1723227081255093/

HYY:n ryhmät:
https://www.facebook.com/groups/147709798724931/

https://www.facebook.com/groups/hyyadvocacy/

Opiskelijoiden oikeuksista kattavaa tietoa löytyy ylioppilaskunnan oikeusturvaoppaasta:  https://hyy.helsinki.fi/fi/oikeusturva

Järjestöjen opintovastaavien yhteystiedot löytyvät niiden kotisivuilta ja Facebook-ryhmistä. Kannunvalajien opintosihteereihin voi olla yhteydessä asiassa kuin asiassa. Opintosihteerien sähköposti: opintovastaavat (ät) kannunvalajat.fi