Järjestöt

Valtsikan järjestöt


Valtsikassa toimii Kannunvalajien lisäksi yli kymmenen eri opiskelijajärjestöä, jotka edustavat kokonaisia koulutusohjelmia tai tiettyjä opintosuuntia. Usein järjestöjen tapahtumat ovat avoimia myös koko valtsikalle. Näiden järjestöjen lisäksi valtsikassa on myös mahdollisuus osallistua ruotsinkielisten valtsikalaisten, kansainvälisten valtsikalaisten, musiikkiteatterijärjestö Valtsikan Speksin sekä Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaiden SYY:n järjestäytyneeseen toimintaan.

Nykyisiin järjestöihin voit tutustua paremmin klikkaamalla järjestön nimeä.

Taloustiede

Sosiaalitieteet

Yhteiskunnallinen muutos

  • Kumous (koulutusohjelma)
  • Keho (kehitysmaatutkimus)
  • Väki (antropologia)
  • Polho (poliittinen historia)
  • Taso (talous- ja sosiaalihistoria)

Politiikka ja viestintä

Muut


* Vanhoja valtsikalaisia ainejärjestöjä joiden oppiaine on myöhemmin vaihtanut tiedekuntaa