KTTO

Kansantaloustieteen opiskelijat (KTTO) ry
taloustiede
taloustieteen kandiohjelma


Taloustieteen kandi- ja maisteriohjelman (ennen taloustieteen oppiaine, joskus kansantaloustieteen oppiaine) opiskelijat muodostavat tulevien ekonomistien kekseliäästi nimetyn ainejärjestön Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n, kavereiden kesken KTTO:n. KTTOlaisia näkee valitettavan harvoin Valtsikan päärakennuksella opintojen yhteydessä, sillä kandivaiheessa kolmasosa opinnoista suoritetaan Kumpulassa ja muuten opiskelut tapahtuvat pääosin tieteen omassa hautomossa Economicumilla. Yhteisön hyödyn maksimointia, henkisen inflaation torjuntaa sekä muuta vastapainoa rationaaliselle käyttäytymiselle KTTO on järjestänyt jo vuodesta 1959 toimimalla aktiivisesti niin työelämän, kulttuurin kuin opiskelijakulttuurinkin parissa. KTTO järjestää vuosittain useita yritysvierailuja ja työelämätapahtumia, harrastaa säännöllisen epäsäännöllisesti kulttuuriexcuja sekä huolehtii ruumiinkulttuurista niittämällä menestystä yliopiston futissarjassa sekä toteuttamalla erilaisia urheilutapahtumia. Kaavojenpyörittelyn ja tuleviin työnantajiin tutustumisen lisäksi KTTO on aktiivinen bilerintamalla, ja valtsikalaiset tapahtumat ilman KTTO:n edes osittaista läsnäoloa ovatkin harvinaisuus.

Kotisivut /kttory KTTO:n opiskelijat-ryhmä @ktto_ry