Status

Status ry
sosiaalipsykologia
sosiaalitieteiden kandiohjelma


Status ry on vuonna 1966 perustettu Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian opiskelijoiden opiskelijajärjestö. Jäseneksemme voivat liittyä sosiaalispsykologian pääaineopiskelijoiden lisäksi kaikki Helsingin yliopiston sosiaalipsykologiasta kiinnostuneet opiskelijat.
Vaikka pääaineemme onkin pieni, olemme sitäkin aktiivisempi järjestö. Pääasiallinen toimintamme keskittyy edunvalvontaan ja työelämätoimintaan. Järjestämme yhteistyössä oppiaineemme kanssa oppiainekahveja, jolloin on mahdollisuus päästä tapaamaan opettajakuntaa rennommissa merkeissä. Lisäksi työelämäpuolella, joka syksyisissä minimentoroinneissa nykyiset opiskelijat saavat arvokkaita neuvoja alumneilta, eli valmistuneilta opiskelijoilta. Toinen merkittävä työelämätapahtuma mini-internship tarjoaa Status ryn jäsenille mahdollisuuden lyhyeen harjoitteluun yhteistyössä olevien yritysten ja järjestöjen kanssa. Keveämmissä virkistystapahtumissa kuten Sivistyssitseillä sekä viini- ja juustoillassa, sekä uudet, että vanhat opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja pitämään hauskaa.
Sosiaalipsykologia on hyvin laaja aine, josta löytyy kiehtovia suuntauksia jokaiselle. Sosiaalipsykologiaa kutsutaan usein siltatieteeksi sosiologian ja psykologian välillä. Tieteemme yhdisteleekin molempien tieteenalojen menetelmiä ja osaamiseemme kuuluu niin yksilön psykologia, kuin yksilön toiminta ryhmissä ja yhteisöissä, sekä ryhmien ja yhteisöjen välinen toiminta. Sosiaalipsykologiaa on helppo yhdistää muihin opintoihin, sillä yhteistä pohjaa löytyy moneen tieteenalaan. Tämä näkyy myös sosiaalipsykologien työllistymisessä, joka on poikkeuksellisen laaja-alaista.
Sinä onnekas, joka pääsit äärimmäisen tiukan seulan lävitse, haluamme toivottaa erittäin lämpimästi tervetulleeksi!
Kotisivut /statusry @status_ry