Valtsikan Speksi

Valtsikan Speksi ry

valtiotieteellinen musiikkiteatteriproduktio


Speksillä tarkoitetaan opiskelijoiden toteuttamaa musiikkinäytelmää, jossa yhdistyvät draamalliset elementit, musiikki, tanssi, laulu ja improvisaatio. Speksiin olennaisesti kuuluvana improvisaatioelementtinä mukana ovat yleisön omstart-huudot, joilla katsojat voivat vaikuttaa lavan tapahtumiin. Valtsikan speksissä omstart-huutoon yhdistetään aina jokin määre, kuten ”omstart nopeammin”. Esiintyjät esittävät juuri lavalla nähdyn pätkän uudelleen yleisön omstart-huudon mukaisesti ja jatkavat sen jälkeen tarinassa eteenpäin.

Valtsikan Speksi ry:n toiminnan tarkoituksena on Valtsikan speksi -opiskelijamusikaalin vuosittainen toteuttaminen. Speksi tarjoaa valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille ilmaisen harrastuksen, jossa taitojaan ja luovuuttaan pääsee toteuttamaan joko esiintyjänä (näyttelijä, bändi tai tanssija) tai taustajoukoissa (mm. lavastus, puvustus, maskeeraus, tuotanto). Speksaaminen tarjoaa mahdollisuuden nostaa pää tietokoneen ruudulta sekä pitää hauskaa, ja speksiin osallistuminen on myös erinomainen tapa luoda tiedekunnan koulutusohjelmien rajat ylittäviä ystävyyssuhteita.

Valtsikan speksissä noudatetaan niin sanottua sosiaalispeksin periaatetta, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat ovat tervetulleita osallistumaan speksin tekemiseen. Joihinkin tehtäviin edellytämme aiempaa osaamista (esimerkiksi bändin jäsen tai tanssija), mutta speksissä on tarjolla paljon mahdollisuuksia myös uusiin asioihin tutustumiseen. Esiintyjille ei myöskään järjestetä Valtsikan speksissä erillisiä pääsykokeita. On kuitenkin hyvä huomioida, että yhteisen musikaaliteatterielämyksen luominen vaatii paljon aikaa. Tästä syystä speksiin osallistuminen vaatii kaikilta tuotannon jäseniltä huomattavaa sitoutumista produktioon ensi-iltaa edeltävän syksyn ja alkukevään ajaksi.

Infotilaisuus järjestetään syyskuussa. Nyt voit seurata Valtsikan speksiä Instagramissa ja Facebookissa!

Facebook @valtsikanspeksi