Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut


Tervetuloa liittoon!

Valtsikalaiset ovat hyvin heterogeeninen joukko. Opintosuuntien laskemiseen eivät yhden käden sormet riitä ja koulutusohjelmienkin väliset ajattelutapaerot voivat toisinaan tuntua hämmentävän suurilta. Mutta on meillä paljon yhteistäkin!

Yhteiskuntatieteelliset opinnot valmistavat harvoin suoraan tiettyyn ammattiin. Alalle hakeutuu ihmisiä, jotka ovat laaja-alaisesti kiinnostuneita eri asioista ja haluavat toiminnallaan vaikuttaa yhteiskunnan kehittämiseen. Tähän kun yhdistää opintojen kautta saadun tiedon ja aktiivisen kannunvalannan, on meillä kasassa kokonaisuus, jolla on ymmärrys yhteiskunnan rakenteista ja kyky niihin vaikuttamiseen. Me tarkastelemme yhteiskuntaa osineen kriittisesti ja löydämme piileviä ongelmia ja korjaamme niitä. Ymmärrämme kokonaisuuksia ja ympäröivää yhteiskuntaa sekä sosiaalista toimintaympäristöä.

Yhteiskuntaosaajat työllistyvät laajasti eri sektoreille: valtiolle, yrityksiin, kuntiin, järjestöihin ja yliopistoihin. Työnimikkeet vaihtelevat asiantuntijoista johtajiin. Yhteiskuntatieteilijät ovat tulevaisuudessa myös ammateissa, joista ei vielä kymmenen vuota sitten edes tiedetty. Osalle työelämä on ihmisten jokapäiväisen elämän tukemista ja parantamista, osa haluaa kehittää parempaa henkilöstöpolitiikkaa omalla työpaikallaan ja osa tarttuu suuriin yhteiskunnallisiin kysymyksiin esimerkiksi tieteen, viestinnän tai edunvalvonnan keinoin. Osa on esillä julkisuudessa, osa taas vaikuttaa taustalla. Ongelmien ratkaisu voi olla luonteeltaan poliittista, epäpoliittista tai jotain siltä väliltä. Halu vaikuttaa asioihin on olennaisempaa kuin vaikuttamisen tapa tai taso.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettu on ongelmanratkaisija, jonka työllä on merkitystä. Valtio-, yhteiskunta- ja hallintotieteilijöiden etujärjestönä Suomessa toimii Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry. Liiton tehtävänä on jäsentensä ammatillisten, sosiaalisten ja taloudellisten etujen valvominen työmarkkinoilla. Opiskelijoiden ääntä liitossa ja yhteiskunnassa pitää yllä Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry, jonka paikallisyhdistys SYY-HY järjestää työelämäaiheista toimintaa Helsingin yliopiston opiskelijoille. Sekä liiton että SYYn jäseneksi voit ja kannattaa liittyä vaikka heti opintojen alussa!

Sekä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut että SYY pyrkivät kasvattamaan yhteiskunnallisen alan osaajien ammattitaidon arvostusta ja vahvistamaan jäsenistön ammatillista identiteettiä. Kuulumalla liittoon liityt osaksi isompaa yhteisöä ja turvaat tulevaisuuttasi. Liiton kautta myös kuulet ja opit tulevaisuuden työelämästä asiantuntijoilta, alumneilta ja kanssaopiskelijoilta.

Me liitossa teemme työtä sen eteen, että sinulla on mahdollisimman hyvät edellytykset ja mahdollisuudet pärjätä työelämässä!

Liiton kotisivut:
https://www.yhteiskunta-ala.fi/?fbclid=IwAR3cSs_Qk7at967rB3PQjhRfqS7ym8CD9ce9NHJzkghGpsZ0h7aADEJdUsA 

Lue lisää jäsenyyden mukana tulevista eduista ja palveluista:
https://www.yhteiskunta-ala.fi/edut-ja-palvelut/?fbclid=IwAR20sgPIdRFJCS2KUffdSepaFiK93ZGk3W2tExijwF9INjrKH7WElCwArI0

Hauskaa ja antoisaa syksyä sekä intoa alkaviin opin!


Marjo-Rita Juntunen
Yhteisösuunnittelija
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
marjo-rita.juntunen@yhteiskunta-ala.fi
010 231 0366

Kotisivut Liittymislomake