Kannunvalajat

Kannunvalajat ry


Kannunvalajat on valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö, jonka jäseniä ovat kaikki tiedekunnan opiskelijat opintosuunnasta tai koulutusohjelmasta riippumatta. Kannunvalajat ei kuitenkaan ole tiedekunnassa toimivien muiden ainejärjestöjen kattojärjestö, vaan tehtävämme on saattaa kaikki valtiotieteilijät yhteen, valvoa heidän etuaan keskitetysti sekä tiedekunnassa että sen ulkopuolella, järjestää kaikille tiedekunnan opiskelijoille avointa toimintaa sekä edistää yhteistyötä sekä ainejärjestöjen välillä että tiedekunnan ulkopuolella.

Nimi Kannunvalajat juontaa juurensa vuoteen 1722 ja Tanskan ja Norjan yhteisen kansalliskirjailijan Ludvig Holbergin näytelmään Valtioviisas kannunvalaja. Näytelmässä pilkataan politiikan harrastelijoita, jotka pohdiskelevat poliittisia tapahtumia vähäisin tiedoin. Kannunvalanta on siis ennen kaikkea poliittista keskustelua, jota vielä keskenkasvuiset valtsikan opiskelijat käyvät keskenään. Itseironia on hyve.

”Kannunvalanta on poliittista keskustelua vähäisin tiedoin.”

 

Kannunvalajat omistaa myös kokonaan tiedekunnan pääsykokeisiin valmistavia kursseja järjestävän Kannustin Oy:n, joka on useille fukseille ensimmäinen kosketuspinta Kannunvalajiin.

Kannunvalajien toimikunnat ja tiimit ovat täysin avoimia kaikille tiedekunnan opiskelijoille ja tarjoavat helpon tavan lähteä mukaan järjestämään monenlaista toimintaa. Toimikuntien ja tiimien agendat vaihtelevat kulttuurista opintoihin ja työelämästä ympäristö- ja tasaarvoasioihin.

Kannunvalajien toiminta saattaa alkuun vaikuttaa sekavalta ja monimutkaiselta, mutta aluksi kannattaakin painaa lähinnä mieleen, että jokaiselle löytyy oma tapansa vaikuttaa ja päästä mukaan toimintaan. Lähde siis rohkeasti mukaan!


Toimikunnat

Valtsikan opiskelijajärjestö Kannunvalajat ry:n alla toimii useita eri tehtäviin perustettuja toimikuntia. Toimikunnat lisäävät ja monipuolistavat Kannun toimintaa osallistamalla eri toiminta-alueiden suunnitteluun ja toteutukseen. Toimikunnat ovat avoimia kaikille Kannunvalajien jäsenille ja koostuvatkin yleensä aktiivisista valtsikalaisista. Toimikuntien helpottavat jäsenten osallistumista Kannun toimintaan tarjoamalla matalan kynnyksen tehtäviä ja tekemistä. Toimintaan onkin helppo osallistua omien voimavarojen ja ehtimisen mukaan.

Toimikuntiin pääsee mukaan ilmestymällä ennakkoon ilmoitettavaan kokoukseen. Syksyllä järjestetään uusien iltoja, jotka on erityisesti tarkoitettu uusille mukaan haluaville uusille toimijoille. Ryhdy siis toimijaksi, tule toimikuntaan ja vaikuta!

Toimikuntia on monenlaisia, moniin eri tehtäviin. Tällä hetkellä Kannussa aktiivisesti toimivia toimikuntia ovat:

  • Kannunparannustoimikunta – Kehittää Kannun toimintaa ympäristöystävällisemmäksi ja yhdenvertaisemmaksi
  • Kulttuuritoimikunta – Lisää ja monipuolistaa Kannun kulttuuritapahtumia ja järjestää alkusyksystä VALTAVA-festarit
  • Opintotoimikunta – Tehostaa ja monipuolistaa Kannun opiskelijoiden edunvalvontaa opiskeluasioissa
  • Urheiluministeriö eli urheilutoimikunta – Kehittää ja monipuolistaa Kannun urheilutoimintaa
  • Vujutoimikunta – Vujutoimikunta on aktiivinen vain kevätlukukaudella, mutta järjestää vuoden kohokohdan eli Kannunvalajat ry:n 73. vuosijuhlat seuraavan kerran keväällä 2019