Yhteiskunnallinen muutos

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma (YHMU)


Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman eli YHMUn fuksi, valtavan suuret onnittelut sisäänpääsyn johdosta! Pääset nauttimaan mitä kutkuttavimmasta ajasta yliopistolla, sillä YHMUn myötä saat kokea ikivanhan instituution uusia tuulia. Olet suuren tutkintouudistuksen jälkeen vasta toinen YHMUn fuksi!

YHMUlaisia yhdistävät maailman ihmettely. Miksi maailma on sellainen kuin se on? Mikä on se fundamentaalisin yhteiskunnallista muutosta ajava voima? Nämä kysymykset koskevat YHMUn kaikkia opintosuuntia, eli kehitysmaatutkimusta, poliittista historiaa, sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa ja talous- ja sosiaalihistoriaa yhtälailla. Kukin YHMUn tieteenala tutkailee samaa maailmaa hieman eri näkökulmista, täydentäen toinen toisiaan. Yhteiskunnallinen muutoksen koulutusohjelman jokaisella opintosuunnalla on oma ainejärjestönsä, jotka yhdessä järjestävät tapahtumia YHMUlaisille. Kehitysmaatutkimuksen Keho Ry, sosiaali- ja kulttuuriantropologian Väki Ry, poliittisen historian Polho Ry ja talous- ja sosiaalihistorian Taso Ry ovat meidän kaikkien yhteisen YHMUn yhtä tärkeitä osia. Nyt tänä keväänä on liittynyt seuraamme myös koulutusohjelman oma Kumous ry, joka on luomassa YHMU-henkeä meille kaikille.

Ainejärjestöt ovatkin opiskelijayhteisön sydän. Me itse luomme yhteisömme järjestämällä tapahtumia, kuten sitsejä, suunnistuksia, fuksimökkiä, saunomista ja vaikka pesiksen pelaamista fuksiaisia unohtamatta. Fuksisyksynä YHMUlaisille on tiedossa kaikkia näitä, ja paljon muuta kivaa. Fuksivuosi on ainutkertainen ajanjakso elämässäsi, joten siitä kannattaa ottaa kaikki ilo irti!

Uusiin ihmisiin tutustumista on siis vaikea välttää. Ei haittaa, vaikka et tuntisi tullessasi ketään muuta, edes itseäsi. YHMU-yhteisöön kaikki ovat tervetulleita juuri sellaisina kuin ovat, ja oma lämmin, pörröinen ja pehmeä yhteisömme odottaa innolla uusien fuksien saapumista. Valtsikassa toisten kunnioitus ja arvostus muodostavat toiminnan peruspohjan, eikä ketään jätetä yksin. YHMUn tuutorit tulevat auttamaan myös sinut alkuun yliopistoelämässäsi, ja he ovat tukena ja turvana myös neuvoja ja apuja kaivattaessa.

Valtsika rakentaa siltoja ihmisten välille, ja YHMUn myötä monia uusia on rakentunut vanhojen rinnalle. Ja tulee edelleen rakentumaan uusien koulutusohjelmien vakiintumisen myötä. Se, millaiseksi YHMU-yhteisö muodostuu, riippuu kuitenkin myös juuri sinusta. Fuksina pääset toteuttamaan uutta valtsikaa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. On sinusta itsestäsi kiinni, millaiseksi opiskeluaikasi muodostuu. Joten ole hyvä, sukella mukaan yliopistoelämään ja tee seuraavista vuosista elämäsi parhaat!

Me YHMUlaiset emme voisikaan olla iloisempia siitä, että valitsit valtsikan ja YHMUn koulutusohjelmaksesi. Meitä hymyilyttää, vaikka sinua varmasti vielä enemmän. Nähdään syksyllä!