Luodaan yhdessä Valtsikaa

Toivotetaan kaikille hyvää opiskeluaikaa!


Yliopisto-opinnot ovat paljon muutakin kuin pelkkää pänttäämistä ja jatkuvia ryhmätöitä. Se on juhlia, juhlapukuja, kahvittelua kavereiden kanssa, päiväunia Kaisassa ja väittelyjä professorin kanssa. Se on naurua Kuppalan sohvalla ja Snapchat-videoita aamuyöllä. Ennen kaikkea se on kuitenkin turvallista – ja luomalla yhteiset käytännöt turvallisemmalle tilalle varmistetaan se, että kaikilla on hyvä olla Valtsikassa.

Valtiotietelijöinä opimme jo opintojemme alkupuolella toimitatapojemme sekä sanojemme luovan ympärillämme olevaa yhteiskuntaa sekä todentavan esimerkiksi erilaisia valtarakenteita. Olemme tehneet valtsikayhteisössä pitkäjänteisesti työtä sen eteen, että jokainen valtsikalainen voi olla yhteisössämme oma itsensä. Yhdenvertaisuusperiaatteemme ja turvallisuuteen liittyvät toimintatapamme ovat Helsingin yliopiston huipputasoa, ja tapahtumien järjestäjien lisäksi jokaisella yhteisömme jäsenellä on velvollisuus huolehtia niiden toteutumisesta käytännössä.

Noudatamme valtsikan tapahtumissa turvallisemman tilan periaatteita, joiden tavoitteena on luoda käytäntöjä, jotka saavat jokaisen kokemaan olonsa tervetulleeksi, turvalliseksi sekä tietoiseksi käytänteistä epämiellyttävien tilanteiden ratkaisemiseksi niiden sietämisen sijasta. Huomioithan, että emme suvaitse  yhteisössämme esimerkiksi seuraavanlaisia asioita edes leikkimielisesti

  • Stereotypioiden luominen ja levittäminen esimerkiksi ammattikunnan, asuinpaikan, aine-/opiskelijajärjestön, tiedekunnan, poliittisen suuntautumisen tai sukupuolen perusteella
  • Ihmisryhmien, esimerkiksi seksuaalisten vähemmistöjen tai fyysisesti/psyykkisesti rajoitteisten, käyttäminen haukkumaniminä
  • Toisen tuomitseminen ja nimittely esimerkiksi pukeutumisen/ulkonäon perusteella
  • Oletuksien tekeminen toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta ominaisuudesta. Oletuksia tehdessäsi, yritä tiedostaa omat oletuksesi. Kunnioita toista ihmisenä yli omien ennakkoluulojesi.
  • Minkäänlainen häirintä, väkivalta, suvaitsemattomuus tai syrjintä

Turvallisen tilan tavoitteena on luoda tunnelma, jossa ihmiset voivat kommunikoida ja oleskella ilman paineita. Valtiotietelijöinä osaamme arvostaa ja kunnioittaa toistemme ajatuksia, ja pyrimme aktiivisesti yhdessä ratkomaan erilaisia haasteita. Muista valtsikaan saapuessasi, että sinä voit omalla toiminnallasi vaikuttaa positiivisesti kaikkien hyvinvointiin ja turvallisuuteen valtsikayhteisössä!


kuvat © Pekko Korvuo ja Juho Valta